CERTIFIKAT

Vi är certifierade enligt följande standarder.

IP Livsmedel
Se vårt certifikat IP Livsmedel Grundcertifiering >>

IP-Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en certifiering för livsmedelssäkerhet.
Standarden omfattar grundläggande arbete med livsmedelssäkerhet, där produktsäkerheten för konsumenten är i centrum. Kraven omfattar hygien, spårbarhet, redlighet och livsmedelssäkerhet enligt HACCP.

Standarden har tagits fram med stöd av ICA, COOP, Axfood och Bergendals så med denna certifiering visar du som är leverantör till dagligvaruhandeln att din produktion lever upp till handelns krav om säkra livsmedel.

IP Livsmedel-certifieringen är ofta en förutsättning för att få leverera produkter till våra aktörer inom dagligvaruhandeln. Certifieringen IP Livsmedel ger företaget marknadstillträde. Med denna tredjepartscertifiering genom en av våra livsmedelsrevisorer får ni också en kvalificerad genomgång av era rutiner och er dokumentation, och säkerställer därmed att ni lever upp till högt ställda krav inom livsmedelssäkerhet.