CERTIFIKAT

Vi är certifierade enligt följande standarder.

IP Livsmedel
Se vårt certifikat IP Livsmedel Grundcertifiering >>

IP-Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en certifiering för livsmedelssäkerhet.
Standarden omfattar grundläggande arbete med livsmedelssäkerhet, där produktsäkerheten för konsumenten är i centrum. Kraven omfattar hygien, spårbarhet, redlighet och livsmedelssäkerhet enligt HACCP.

Standarden har tagits fram med stöd av ICA, COOP, Axfood och Bergendals så med denna certifiering visar du som är leverantör till dagligvaruhandeln att din produktion lever upp till handelns krav om säkra livsmedel.

IP Livsmedel-certifieringen är ofta en förutsättning för att få leverera produkter till våra aktörer inom dagligvaruhandeln. Certifieringen IP Livsmedel ger företaget marknadstillträde. Med denna tredjepartscertifiering genom en av våra livsmedelsrevisorer får ni också en kvalificerad genomgång av era rutiner och er dokumentation, och säkerställer därmed att ni lever upp till högt ställda krav inom livsmedelssäkerhet.
 

MSC certifikat
Se vårt certifikat för MSC >>
MSC Chain of Custody, spårbarhetscertifiering är en globalt erkänd miljöcertifiering för fisk och skaldjur, som efterfrågas av allt fler konsumenter och företag. Standarden garanterar att MSC-märket endast används på fisk och skaldjur från MSC-certifierade fisken. Denna fisk är bedömd utifrån att fiskebeståndet inte minskar, att ekosystemet behåller en god och välutvecklad biologisk mångfald och att fisket sköts enligt gällande lagar och regler.

Med en certifiering enligt standarden MSC Chain of Custody har vi möjlighet att erbjuda och marknadsföra fisk och skaldjur som kommer från MSC-certifierad fisk. Som användare av MSC-märket på fisk och skaldjur tar vi ett aktivt ansvar för att bidra till sundare hav och en hållbar fisk-och skaldjursmarknad.


ASC certifikat
Se vårt certifikat för ASC >>
Märkningen garanterar att produktionen sköts ansvarsfullt och att det går att spåra fisken tillbaka till där den odlats. Kraven för odling enligt ASC varierar något beroende på art, plats och odlingsmetod. För att odlingen ska bli ASC-certifierad krävs bland annat att fodret är hållbart fiskat och att vattnet som släpps ut från odlingen är renat. Det är också viktigt att bevara livsmiljöer och biologisk mångfald, och att god djurhälsa förebyggs för att minska användningen av till exempel antibiotika.

Med en certifiering enligt standarden ASC Chain of Custody har vi nu även möjlighet att erbjuda och marknadsföra odlad fisk och skaldjur som kommer från ASC-certifierade anläggningar. Som användare av ASC-märket på fisk och skaldjur tar vi ett aktivt ansvar för att bidra till en bättre miljö och en hållbar fisk- och skaldjursmarknad.

MSC-certifieringen, som är en miljömärkning för vildfångad fisk och skaldjur, är ett grundkrav för att även erhålla ASC-certifiering.

För att en produkt ska kunna ASC-märkas vid den slutgiltiga försäljningen så måste alla företag i försäljningskedjan certifieras av ett oberoende certifieringsorgan. I certifieringen ingår bland annat att företaget ska kunna visa att varuförsörjningskedjan är spårbar och att man har ett väl utvecklat och etablerat kvalitetsarbete.