INTEGRITETSPOLICY
för Roslagsfisk AB, uppdaterad senast: 2020-12-13

Dataskyddsförordningen
Personuppgiftslagen (PUL) har den 25/5-2018 ersatts med GDPR (General Data Protection Regulation) i alla EU:s medlemsländer. GDPR kallas i Sverige för dataskyddsförordningen.

Roslagsfisk AB behandlar person och adressuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna registreras för att underlätta god service och administration som följer lagar. Uppgifterna lämnas inte ut till andra företag, organisationer eller personer.

Syftet med denna dataskyddspolicy
Syftet med denna dataskyddspolicy är att förklara vilken information vi samlar in och hur vi använder informationen i vår verksamhet. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:
 


Vilken information samlar vi in
Här sammanfattar vi vilka personuppgifter som vi samlar in och sparar, med vilket syfte och med vilken rättslig grund vi gör det.

Vid beställning av tjänst eller produkt samlar vi in följande information

Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig.

Syfte: Bekräfta identitet och verifiera person- och kontaktuppgifter så att vårt åtagande blir korrekt utfört gentemot dig.

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Fakturaadress
 • Leveransadress
 • Kontaktpersonens namn
 • Kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress

 

När du kontaktar oss via e-post eller telefon
Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.
Syfte: Bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter så att vi kan hålla kontakt med dig och lämna dig information på ett säkert sätt och korrekt sätt.

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Kontaktpersonens namn
 • Kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress

 

Vid registrering i formulär på vår webbplats samlar vi in följande information
Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

Syfte: Bekräfta identitet och verifiera person- och kontaktuppgifter så att vi kan hålla kontakt med dig på ett säkert och korrekt sätt.

 • Företagsnamn
 • Adress
 • Kontaktpersonens namn
 • Kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress
 • Meddelande


Vid offertförfrågan samlar vi in följande information
Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

Syfte: Bekräfta identitet och verifiera person- och kontaktuppgifter för att kunna lämna offert.

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Kontaktpersonens namn
 • Kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress
   

Vid registrering för nyhetsbrev eller liknande samlar vi in följande information
Rättslig grund: Samtycke.

Syfte: Bekräfta identitet och verifiera person- och kontaktuppgifter för att kunna leverera informationen på ett korrekt sätt.

 • Företagsnamn
 • Kontaktpersonens namn
 • Kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress
   

Vi använder sk cookies på vår webbplats
I vår webbplats använder vi sk cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder vår webbplats.


Vad gör vi med informationen
All information som vi samlar in används för att vi ska kunna utföra det avtal som vi ingår vid köp av produkt eller tjänst eller för att kunna lämna offerter och för att vi ska kunna kommunicera angående köp av produkt, tjänst eller vid lämnade av offert eller information. Informationen är också nödvändig för att kunna skicka information via e-post samt nyhetsbrev (vid samtycke).

Se ovan under rubrikerna ”rättslig grund ” och ”syfte”.


Information som lämnas vidare
Det kan vara nödvändigt för oss att lämna viss information vidare till våra leverantörer för att kunna hantera offerter, utföra direktleveranser samt för att kunna upprätthålla en bra service och support. Vi lämnar även vidare uppgifter (bara det som krävs för att utföra transporten) till transportbolag för att kunna utföra våra åtagande i samband med köp av produkt.
 

Lagring av insamlad information

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Vi kommer endast behålla personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy.

När information sparas för t.ex. bokföring, sparar vi uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat. Vi kommer att genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Tillgång, rättelse och radering
Kontaktpersoner har rätt att få information om de personuppgifter som vi lagrar samt att få informationen rättad om något blivit fel. Kontaktpersoner har även rätt att ta tillbaka sitt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få sina uppgifter raderade.